Všeobecné obchodní podmínky

 1. Provozovatelem služby OKtext.cz je firma e-SPRINT CZ s.r.o., spisová značka C 94525 vedená u Městského soudu v Praze.
 2. Služba OKTEXT.cz si bere za cíl poskytovat zákazníkům maximálně rychlou a flexibilní podporu při psaní textů všeho druhu.
 3. Tato služba je provozována prostřednictvím sítě Internet. Veškerá komunikace probíhá elektronicky přes kontaktní formulář či e-mail. Případné dotazy či připomínky lze řešit také telefonicky.
 4. Linka pro telefonické dotazy je k dispozici v pracovní dny mezi 8:30 – 17:00 hod.
 5. Odesláním Objednávkového formuláře potvrzujete skutečnost, že jste se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s nimi.
 6. Službu si lze objednat vyplněním objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách oktext.cz. Ve formuláři je potřeba vyplnit všechna potřebná data a načíst přílohu s textem v případě, že zákazník již má text napsaný a rozhodl se ho nechat zkontrolovat či vylepšit.
 7. Po provedení úprav či napsání textu ze strany poskytovatele služby (OKtext.cz) jsou data zaslána elektronickou formou (e-mailem) zákazníkovi ke kontrole či schválení. Jsou možné až tři autorské korektury.
 8. Finální verze textu je zákazníkovi zaslána elektronickou cestou (e-mailem), kde text je přiložen v příloze ve formátu MS Word (*.doc).
 9. Následně zákazník e-mailem obdrží daňový doklad (fakturu) se splatností 7 dní. V případně opoždění platby nebo nebude-li fakturovaná částka uhrazena vůbec budou uplatňovány sankční poplatky dle příslušné právní normy (Obchodní zákoník).
 10. Pokud se zákazník během tvůrčího procesu (zpracovávání zakázky) rozhodne zakázku zrušit, je poskytovatel služby oprávněn fakturovat mu náklady za úkony provedené do okamžiku zrušení zakázky.
 11. Připsáním fakturované částky na bankovní účet poskytovatele služby se dílo (text) stává majetkem objednatele a poskytovatel se tímto okamžikem vzdává všech autorských práv k dílu.
 12. Firma e-SPRINT CZ s.r.o. není plátcem DPH. Veškeré ceny uvedené na stránkách oktext.cz jsou tedy konečné, včetně DPH.
 13. Pro slogany, které jsou součástí naší nabídky, platí následující cena: 1.000 Kč včetně DPH v rozsahu do 100 znaků včetně mezer. Za každý další znak navíc účtujeme 10,- Kč.
 14. Zakázka v rozsahu do 10 normostran bude zpracována do 24 hodin od objednání.
  Dále poskytujeme také expresní termíny:

  a) Do 8 hodin ráno následujícího dne.
  Platí pro objednávky zadané v pracovní době mezi 8.30 až 17 hod = cenová přirážka 50 %.
  Je nutno počítat s tím, že na zpracování 1 normostrany budeme potřebovat min. 1/2 hodiny.
  b) Okamžitě = přirážka 100 %.
  Je nutno počítat s tím, že na zpracování 1 normostrany budeme potřebovat min. 1/2 hodiny.
  c) Přes víkend/sváteční dny = přirážka 100 %.
  Je nutno počítat s tím, že na zpracování 1 normostrany budeme potřebovat min. 1/2 hodiny.

 15. Vyúčtování probíhá dle výsledného počtu znaků u finálního textu, který zákazník obdrží. Počet znaků (včetně mezer) na stránce lze zjistit např. v programu MS Word vlevo na dolní liště kliknutím na „Počet slov“.
  U zakázek většího rozsahu, tj. nad 10 normostran, je možné sjednat individuální cenu.
 16. Ručíme vám za to, že vaše texty nebudou nikterak zneužity a nedostanou se do nepovolaných rukou. Maximální diskrétnost je pro nás samozřejmostí.
 17. Veškerá osobní data našich zákazníků jsou uchovávána v souladu s příslušnými zákony (GDPR).
 18. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ode dne 1. 10. 2021 do odvolání.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Napište nám váš dotaz

Diskrétnost a ochrana osobních dat

Ručíme vám za to, že vaše texty nebudou nikterak zneužity a nedostanou se do nepovolaných rukou. Maximální diskrétnost je samozřejmostí.

Veškerá osobní data našich zákazníků jsou uchovávána v souladu s příslušnými zákony (GDPR).

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Zadání vaši objednávky

Povolené soubory: doc, txt, docx, PDF, xls, xlsx
Maximální velikost souboru: 1mb
Větší soubory nám můžete zaslat například s pomocí bezplatného úložiště www.uschovna.cz

Diskrétnost a ochrana osobních dat

Ručíme vám za to, že vaše texty nebudou nikterak zneužity a nedostanou se do nepovolaných rukou. Maximální diskrétnost je samozřejmostí.

Veškerá osobní data našich zákazníků jsou uchovávána v souladu s příslušnými zákony (GDPR).